My Dog

20.07.2010 г.

PETRAּHAIFA

6.06.2010 г.

iPhone Dev-Team ще пусне iPhone Откл за OS

29.05.2010 г.
MuscleNerd от iPhone Dev-Team обяви, че отключване ще бъдат пуснати за бейсбенд 05.12.01 от iPhone OS 3.1.3.

Информацията идва чрез разговор с Twitter EmmanueGT ...